Tietosuojaseloste

Tämä on Autohuolto Lindqvist Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuoja seloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Autohuolto Lindqvist Oy
  Vuolteenmäentie 8
  04600 Mäntsälä
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Niko Lindqvist
  Toimitusjohtaja
  niko(at)autohuoltolindqvist.fi
  Puh. 010 3915840
 3. Rekisterit
  Autohuolto Lindqvist Oy käyttää asiakaspalvelussaan järjestelmiä, joihin tallentuu henkilötietoja.
  Seuraavien linkkien takaa löytyvät yksityiskohtaiset tietosuojaselosteet eri järjestelmien osalta.
  Verkkosivut
  Creamailer asiakas- ja viestintärekisteri
  AutoFutur -toiminnanohjausjärjestelmä
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Autohuolto Lindqvistillä hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy.
  Tiedon korjaamis- ja poistamisoikeus
  Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään Autohuolto Lindqvistillä hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy. Autohuolto Lindqvist voi myös korjata, poistaa tai täydentää tietoja itse.
  Rekisteröity voi myös kieltää Autohuolto Lindqvistiä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko(at)autohuoltolindqvist.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, johon pyyntöä koskeva asia liittyy.
  Perumis- ja siirto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Hänellä on myös oikeus saada siirrettyä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Autohuolto Lindqvist ei vastaa tietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta toisen rekisterinpitäjän järjestelmän kanssa.
  Rajoittamis-, vastustus- ja valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot ovat virheellisiä, jos tietoja ei enää tarvita tai käsittely tapahtuu vastoin lakia.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelylle ei ole merkittävää syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Merkittävä syy voi olla esim. oikeudellinen vaade.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että Autohuolto Lindqvist ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 6. Tietosuojaseloste
  Autohuolto Lindqvistillä on oikeus päivittää tietosuojaselostetta.
  Voimassa oleva viimeisin tietosuojaseloste julkaistaan osoitteessa autohuoltolindqvist.fi/tietosuojaseloste.